فرهنگ چه چیزی هست؟

یاد انشاءهای زمان دبستانم افتادم!

طرف بلد نیست فارسی حرف بزنه، اومده انگلیسی هم نوشته!
بعد تازه Culture رو نوشته Cultur!
در رابطه با: فرهنگ چه چيزي هست؟

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر