مجمع دیوانه گان

قدیما عاقل ها جمع می شدند سنگی که دیوونه انداخته توی چاه دربیارند
جدیدا به این نتیجه رسیدند سنگ رو فقط یه مشت دیوونه دیگه می توانند در بیارند


در رابطه با: یک نماینده مجلس از احتمال بررسی اظهارات مشایی در جلسه
مشترک روز یک شنبه دولت و مجلس خبر داد


0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر