حرف مردم - یک

از دولتمردان مي خواهيم در جشن اتمی نيروگاه بوشهر از تمامی دولت‌های قبل و بویژه محمدرضا شاه به خوبی ياد کنند، چون اين افتخار بزرگ همانند سایر افتخارات ملی، طی بیش از سی و سه سال به دست آمده است.

در رابطه با: حرف مردم روزنامه خراسان

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر