بعدِ هفت تا کره، ادعای بکارت


آدم نمیدونه خبر محدود کردن انتشار آمار مایوس کننده رو باور کنه یا خبر ضرب سکه پونصد تومنی رو!

در رابطه با: دم خروس و قسم حضرت عباس

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر