به شتر گفتند غمزه کن، زد پالیز رو ویرون کرد

+ شما با هم چه نسبتی دارین؟
- من لولو هستم، ایشونم که ممه هستن
+ ساکت شین بی تربیتا! باز نشستین سخنرانی رییس جمبور گوش کردین!

در رابطه با: رییس جمبور گفت: آن ها/ هنوز/ نمی دانند/ کجای ما میسوزد/ و آب رو جای دیگری میریزند!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر