گزارش اقلیتوی افزود : مثلا ساعت 2 بعدازظهر تاریخ سوم مرداد 88 آقای موسوی دو بار ، دست تو دماغشون کردند
و دقیقا در همین زمان آقای کروبی سر پا شــ.اشیدند.

در رابطه با : وزیر دادگستری تاکید کرد: ما تمام حرکت های سران فتنه و اربابان آنان را زیر نظر داریم چرا که آنان هنوز دست از بیگانگان برنداشته اند

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر