برکینگ نیوز

رییسِ پلیس از دستگیریِ دزدان مجسمه های پایتخت، در حال ربودن مجسمه زنِ قمبل کردهِ رقصانِ لوگویِ روزنامه تهران امروز خبر داد.

در رابطه با: + شما با هم چه نسبتی دارین؟
- من دزدم، اینم که مجسمه ست!
+ (رو به مجسمه) سلام آقای ابوعلی سینا ببخشین نشناختم!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر