نمایش بیضه در حضور رهبری


در پی دیدار جمعی از هنرمندان با مقام معظم رهبری، تعدادی از هنرمندان بیضه خود را به نشانه اعتراض به حوادث اخیر به نمایش گذاشتند.


0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر