مموتي و عمو هوشنگ به سعي سعدي

او در من و من در او فتاده / خلق از پي ما دوان و خندان !
انگشت تعجب جهاني / از گفت و شنيد ما به دندان  


در رابطه با : احمدی‌نژاد به زودی به ونزوئلا می رود 

+ :  ما دوتا برادريم

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر