خودش آزاد کرده خودشم آباد کنه!


لبنان تو یه چشم بهم زدن با پول نفت این ملک ساخته شد!
اون وقت خرمشهر که عمریست "آزاد گشته" هنوز "آباد" نگشته!
اینجاست که دیگه ملت کاری ندارن که خدا آزادش کرد یا عمه ی مرحوم من!
بنده ی خدا که باید آبادش می کرد به جاش رفته کشتارگاه باز کرده!


پی نوشت: بعد تازه توقع دارن بگیم نه تهران نه ایران جانم فدای لبنان!!دررابطه با: سالگرد آزادی خرمشهر

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر