يك ميراث گرانبها به موزه لوور فرانسه منقل ميشود

جا دارد از همين تريبون استفاده نموده و روز جهاني ميراث گرانمايه انقلاب اسلامي حضرت حجت الاسلام حسني امام جمعه اروميه را به تمام هموطنان غيور ايراني بالاخص آذري ها تبريك گفته و جا دارد كه بگوييم:
ياشاسين آذربايجان
امروز چه خبر پيشنهاد ميكند كه به اين مناسبت فرخنده ايشان را به موزه لوور فرانسه منتقل كرده تا با شرايط بهتري از ايشان نگهداري و تكريم شده و از اين سو سران فتنه هم دسترسي كمتري به اين اثر هنري داشته و اين اثر ميتواند حد اقل براي سه نسل بعد قابل نمايش باشد و از آنجا كه آقاي حسني بسيار در ولايت ذوب گشته اند و امكان اين وجود دارد كه به جسم لطيف و هنري خود همت و كار مضاعف اجبار كنند ضرورت اين امر آشكار شده.زيرا در آن موزه فقط بايد در يك محوطه شيشه اي بايستد و براي بازديد كنندگان عمامه خود را دربياورد و كار سختي هم انجام نميدهد كه به ضرر ميراث فرهنگي ايران تمام شود.
دليل ديگر هم براي انتقال اين اثر اين است كه در حال حاضر مجسمه دزدان عزيز قصد دزديدن مجسمه ها از جنس برنز را كرده اند و بعيد نيست يك روز هم مجسمه هايي از جنس كچ را بدزدند و از آنجا كه قسمت اعظمي از سر جناب حسني ساخته شده از گچ است پس ما از دزديده شدن يك اثر گرانمايه با انتقال آن به موزه لوور فرانسه جلوگيري كرده ايم.

اين همه بازديد داريم.پس چرا كامنت نداريم؟

در رابطه با: 28 ارديبهشت روز جهاني موزه

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر