مثلث عشقی

احمدی نژاد در پاسخ به درخواست ازدواج سیلویا والریو، گفت: متاسفم! من لیدی گاگا رو بیشتر دوست دارم.

1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

خاله 3 حرفی گفت...

دختر بچه ی احساساتی.......... فکر کن اگه همه ی ما می خواستیم با عشق 18 سالگی مون ازدواج کنیم چه زندگی گهی میشد!!!!!!!
البته بد نیستا مگه ما نمیگیم از پسره پرسیدن اهل کجایی گفت هنوز زن نگرفتم ... ایم دختره هم بیاد اینو ورداره ببره ایتالیا بشه برا خودش از صبح تا شب عشقولانه در کنن

ارسال یک نظر