پاشور عمو عزت

خبر نگار ما در يك عمليات انتحاري از كشف حدود بسيار خيلي زيادي سنگ پا در دفتر و منزل و به ويژه حمام عزت الله ضرغامي خبر داد.لازم به ذكر است در كنار باركد اين سنگ پا ها جمله ي زير حك شده بود:

MADE IN QAZVIN
(ترچمه: سنگ پاي قزوين)در ارتباط با : شكايت ايران از پارازيت هاي مزاحم بر صدا و سيما و متهم كردن بي بي سي

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر