البته تا اونجایی که ما میدونیم منظور سیلویا خانم ازدواج نبوده
فاطمه رجبی اعلام کرد: مگه از رو نعش من رد شه دختره ی فلان فلان شده!


0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر