پروژه كهريزك در سه روز

سخنگوي پليس در خصوص دستگيري و انتقال به بازداشتگاه و گرفتن اعتراف و آزادي نوه هاشمي گفت: با توجه به نامگذاري امسال، نيروي انتظامي موفق شد با همت و كار مضاعف، پروسه‌اي كه سه ماه يا حتا بيشتر به زمان احتياج داشت را در عرض سه روز به انجام برساند!
.
.
.
در رابطه با دستگيري و آزادي نوه هاشمي

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر