سبزیه من...


به گزارش 20:30 ، اختشاشگران یک بانک، یک ساختمان بسیج، دو اتوبوس و چهار خودروی نیروی انتظامی را آتش زده و از رویشان میپریدند...!


در رابطه با : چهارشنبه سوری سبز


1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

parham گفت...

خواب دیدی بی چراه

ارسال یک نظر