مملکته دارن؟

ریگی رو که گرفتن، سرکرده پ.ک.ک رو هم گرفتن ولی م.م و م.ک و س.م.خ رو نمی‌تونن بگیرن. مملکته دارن؟

در رابطه با: دستگيري رهبران احزاب تروریستی پ.ک.ک و پژاک توسظ پليس کشورهای اروپایی

1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ناشناس گفت...

منفی درمنفی=مثبت
دروغگوئی که دیگری رادروغگو بداند=سخن مقابل دروغگو صحیح است
تقدیم به دروغگوی بزرگ بشریت که خود رایار امام زمان میداند درحالی که درپیش بینی ها گفته شده امام زمان رایکی ازهمین قماش به شهادت میرسانند وای بحال بشریت وافسوس وصدافسوس.....

ارسال یک نظر