کیهان شناسی

حیف که سر کیهان به سفر های استانی، دستگیری ریگی گرمه... وگرنه تا حالا یه مقاله نوشته بود که برخی دانشمندان اعلام کردند زلزله شیلی به خاطر آزمایشات هسته ای آمریکا بوده...

در رابطه با: زمین لرزه 8/8 ریشتری در شیلی

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر