شایسته سالاری !

حتمن فردا هم شهرام جزایری میشه رئیس مجلس !


1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ناشناس گفت...

آشغال عوضی چیزی غیر از دروغ نمی نویسی
برو گم شو.منافق عوضی.باید نصیب ریگی می شدی تا می فهمیدی امنیت یعنی جه
ضد انقلاب آشغال. این مزخرفات و سیاه نماییهاتو داشته باش تا لجن بشی.مزدور.

ارسال یک نظر