فقط آهو؟

در راستای همکاری های بیشتر: یک گردان لباس شخصی، دو عدد حوزه علمیه، پنج عدد آخوند و یک کارتن ساندیس پیشکش ولیعهد قطر شد.
.
.
.
در رابطه با: آهوان ایرانی پیشکش ولیعهد قطر شدند

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر