شکایت‏نامه ی همسر کلهر

- مهدی، همچنین بارها قصد تجاوز به من را داشته که پروژه اش هربار ناکام مانده.

در رابطه با: احضار مهدی کلهر به کلاننتری به دلیل ضرب و شتم همسرش

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر