همكاري متقابل «بچه-دوستان» ايران و پاكستان

... وي افزود: در راستاي همكاري‌هاي راهبردي با كشور دوست و برادر پاكستان، به زودي با اعزام گروهي از رانندگان ساكن يكي از شهرهاي نزديك تهران به اين كشور، آمار فوق را به صددرصد و حتا بيشتر خواهيم رساند!
.
.
.
در رابطه با: ۹۵درصد راننده کامیون های پاکستانی از پسر بچه های همراهشان (شاگرد راننده) سو استفاده جنسی می کنند!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر