آخه چرا؟

برادر ارتشی،
چرا تو بی ارزشی؟!

در رابطه با: دیدار خامنه ای با کارکنان نیروی هوایی ارتش و شعارسازی برای بیست و دوی بهمن

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر