آخرین خبر از فضا

موش به کره ی ماه رسیده.
لاک پشت هنوز تو راهه.
کرم هم که موشکو سوراخ سوراخ کرده بود، الآن دیگه پروانه شده.

در رابطه با: پرتاب اولین موجودات زنده ی ایرانی به فضا

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر