فضا قهوه ای می شود

پس از ارسال موفقیت آمیز کپسول زیستی کرم، لاک پشت و موش به فضا، دانشمندان گفتن در مرحله بعدی ا.ن یا بوزینه را به فضا میفرستیم.0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر