اسمس وارده از شماره 6000113

بيست و دو بهمن، روز شناسايي فتنه گران و اطلاع رساني به 113
وزارت اطلاعات
.
.
.
در رابطه با 22 بهمن سبز
(جدي ميگم ها)

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر