ترافیک مخابراتی

قرار بود از 8 صبح تا 8 بعد از ظهر مخابرات تحریم بشه...
چه ترافیکی بشه 8 بعد از ظهر...

در رابطه با: چهارشنبه روز تحریم مخابرات

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر