پولشو میدم !

در راستای طرح کنترل موبایل‌ها و تلفن‌ها : برادر اگر می‌شنوی، چند تا ساندیس برام بیار مهمان داریم!

1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

jury گفت...

در همان راستا
اگه صدامو میشنوی ، محض اطمینان از داروخونه چند تا از اونام بخر . مهمونمون مشکوکه

ارسال یک نظر