مسابقه دوچرخه سواری من و احمدی نژاد !مسابقه بدیم اگر تو بردی که هر چی تو گفتی اگر من بردم گورتو از مملکت گم کنی، قبول ؟

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر