سق سیاه...


هی گفتیم "منتظری زنده باد" آخرش اینطوری شد...

در مراسم چهلم همه یک صدا: خامنه ای زنده باد، احمدی پاینده باد...!
در رابطه با: 9 بهمن، مراسم چهلم آیت الله منتظری.

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر