رضا زاده و تیمش

- حسین آقا! خسته شدم! این وزنه رو بذارم زمین؟
- نه! هنوز از تعلیق در نیومدیم.
- حداقل یه دونه از اون قرصات بده، لامشب!

در رابطه با: تعلیق وزنه برداری ایران و 200هزار دلار جریمه

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر