کسوف

خورشید هم در سوگ مردگان هائیتی چند دقیقه خاموش شد...

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر