ترور دادستان خوی

جایی که میتونن مجازاتت کنن، کسی رو مجازات نکن.

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر