تبعیض!

احمدی نژاد: رفتار قوه ی قضائیه، نشانه ی دیکتاتوری است.
رهبر انقلاب: پس من چی؟!؟!

در رابطه با : احمدی نژاد: رفتار قوه ی قضائیه، نشانه ی دیکتاتوری است.

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر