کمک های مردمی

دکتر احمدی نژاد ضمن تاکید بر جمع آوری هر چه بیشتر کمک های نقدی مردم ایران، برای زلزله زدگان هائیتی، حذف یارانه ها را امری غیرضروری خواند.

4 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ش. گفت...

بی صبرانه منتظر خوندن نوشته های شوما در باب «بازگشت حسینیان سر کارش» هسسم.

Coffee گفت...

این جدی بود؟

ش. گفت...

همین. آدم نمی فهمه جددی یه یا نه. مملکته...

مممد گفت...

نه بابا جدی چیه!

ارسال یک نظر