غسل واجب

رهبر خطاب به خجسته بانو(همسرش):خانم نميدانم چرا چند وقتي است از شما سرد گشته ام.
كنترل تلويزيون رو بده ،يك چندتا آقا خوشگله ببينيم.شايد غسل بر ما واجب شد.


در رابطه با:( رهبر: آرايش چهره مردان در صدا و سيما زننده است )

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر