ماجراهاي آقاي ارشميدوس

بنابر گزارش يك منبع آگاه به امروز چه خبر انبار آرشيو فيلمهاي توقيفي وزارت ارشاد پر شده بوده،يك روز جواد شمقدري ميره اونجا ببينه چه خبره كه به يكي دو حلقه فيلم درب وداغون بر ميخوره.اين منبع آگاه همچنين ادامه داد بعد از معلوم شدن هويت اين فيلم آقاي شمقدري به فكر فرو ميرود سپس همينجوري خوشحال خوشحال ميدود و بالا و پايين ميپرد.همين منبع آگاهي كه به ما آمار ميدهد به او ميگويد چي شده؟جواد خان هم هي داد ميزنه:(اوركا،اوركا).
بعد از چند دقيقه كه حالش بهتر ميشه ملت بهش ميگند اين جنگولك بازي ها واسه چي بود؟.ميگه بعد از سي سال فهميدم ايرج قادري ممنوع الفعاليت نيست!

در رابطه با:نمایش فیلمی پس از 30 سال توقیف در تهران

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر