چون به مسجد ميروند آن كار ديگر ميكنند

-علي كوچولو حالا همون بلايي رو سرت مياريم كه آقا سر ما در آورد.من مگه چند سالم بود كه توي حوزه با من اونكار رو كرد؟
-حاج طائب من بچه همسر دارم، بچه دارم، كوچك دارم، بزرگ دارم.40 سال دارم نكن با من اين كار رو
-فكر كردي كم الكيه؟!سريع برو توي محراب سجده كن تا من بيام.يك روز هم بايد پشت بابات نماز بخونم


در رابطه با: نامه همسر کروبی به خ.ر. : فرزندم را در مسجد تهدید به تجاوز کردند

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر